24 feb

VN-onderzoeksgroep vindt nucleaire inspectie Iran racistisch

Volgens Mohammed Shu-Perd, mensenrechtenonderzoeker bij de Verenigde Naties en hoofd van de VN-onderzoeksgroep die de UNSCOM, de nucleaire veiligheidscommissie, inspecteert, is het onderzoek wat de commissie in Iran doet een terugkeer naar de 17e-eeuwse slavernij en ronduit racistisch.

‘De werkgroep kan op een een of andere manier maar niet begrijpen waarom de inspectiegroep dit niet inziet. De constante inspectie op het gebied van nucleaire wapens schetst een stereotyperend beeld van Arabieren als “terroristen” en “instabiele agressors”. Ondanks het feit dat Iran verscheidene malen bevestigd heeft geen kernwapens te bezitten en volledige openheid getoond heeft, blijft men het onderzoek voortzetten,” zei Shu-Perd in een interview met onze verslaggever.

Afgelopen maandag bleek dat er een VN-onderzoek gaande is naar het vraagstuk of nucleaire inspectie in Iran racistisch zou kunnen zijn. Vier mensenrechtenonderzoekers zijn ruim een maand geleden begonnen met het onderzoek naar de motieven van de UNSCOM na verscheidene klachten gekregen hebben over stereotyperingen bij veel van hun inspecties. Deze klachten kwamen van veel gewone Iranezen, maar ook van BI’ers zoals Achmed Nu-Klé, hoofd van Irans onderzoek naar nucleaire genezingsmethoden en zelfs Mahmoud Ahmadinejad, de Iraanse president.

Als de interviewer vraagt of Shu-Perd allang overtuigd is van de uitkomst van het onderzoek, antwoordt de uit Iran afkomstige mensenrechtenonderzoeker: “Als Midden-Oostenaar voel ik dat als ik nog in Iran zou wonen ik me ertegen verzetten. Het is zeer merkwaardig dat de UNSCOM alleen onderzoek wil doen in landen die buiten de VN staan zoals Iran of Noord-Korea. Het is alsof ze altijd dezelfde moeten hebben alleen vanwege hun afkomst. Maar als VN-onderzoeker is het mijn plicht meer objectief onderzoek te verrichten en wanneer er nieuw materiaal ter tafel komt mijn persoonlijke mening te herzien.

UNSCOM reageerde dat Iranezen nou eenmaal uit Iran komen en dat daar niks aan te doen is. Ze zijn van plan hun inspecties gewoon voort te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *